Zwroty i reklamacje

ZWROTY I REKLAMACJE TOWARU

ZWROTY

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrotowi nie podlega Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W celu wykonania prawa odstąpienia Kupujący musi skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość e-mail informując o fakcie odstąpienia.  Kupujący musi przesłać na własny koszt zwracany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia Kupujący wykonuje poprzez zwrot Towaru Sprzedającemu w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

Pobierz Formularz

Administrator w imieniu Sprzedającego zobowiązuje się zwrócić Kupującemu, w przeciągu 14 dni, zapłaconą cenę Towaru i koszt przesyłki (równy najtańszej dostępnej formie dostawy) po otrzymaniu Towaru. Zwrot należności odbywa się tym samym kanałem płatności jakim dokonano zapłaty, chyba że Kupujący wspólnie z Administratorem ustalą inną formę. W przypadku uzyskania przez Kupującego jakiegokolwiek rabatu lub bonifikaty wynikającej ze złożenia zamówienia na zwracany Towar, Administrator cofnie rabat lub bonifikatę lub potrąci jego równowartość z sumy do wypłaty Kupującemu przysługującej z tytułu zwrotu Towaru.

REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu Towaru Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nr Towaru, nazwę Towaru i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Sprzedającego, Kupujący musi przesłać reklamowany Towar (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka polecona, priorytetowa). Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.

USZKODZENIE TOWARU W TRAKCIE TRANSPORTU

W przypadku uszkodzeń przesyłek w transporcie Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym e-mailem  Sprzedającego.

Całość Towaru musi być sprawdzona przy odbiorze (na pocztę albo przy kurierze). Należy  otworzyć paczkę i sprawdzić dokładne stan przesyłki. Przy ujawnieniu uszkodzenia transportowego należy niezwłoczne wypełnić formularz szkody przesyłki (formularze są dostępne u kurierów lub u pracowników poczty) i wysłać kopię na adres e-mail: info@basole.com.

Reklamację uszkodzenia wyrobów w trakcie wysyłki PO rozpakowaniu i odjechaniu kuriera nie przyjmujemy.

NIEDOSTARCZENIE TOWARU PRZEZ FIRMĘ SPEDYCYJNĄ

O fakcie wysłania Towaru Kupujący informowany jest wiadomością e-mail oraz po zalogowaniu się na swoje konto w odpowiedniej zakładce.  Przesyłki, wysyłane są na terenie kraju Polska, w przypadku Poczty Polskiej, priorytetem i zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 3 dni roboczych od daty nadania. Przesyłki, wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny zostać doręczone do adresata w przeciągu 1-2 dni roboczych od daty nadania.  Jeżeli przesyłka nie dotrze w terminie do Kupującego, Sprzedający po upływie 14 dni od daty nadania może wystąpić z reklamacją do odpowiedniej jednostki transportowej w sprawie wyjaśnienia. Postępowanie reklamacyjne trwa ok. 21 dni. Po rozpatrzeniu reklamacji przez Pocztę Polską, Administrator na podstawie zapisów pisma reklamacyjnego zakładu transportowego (lub Poczty polskiej) podejmuje decyzję o zwrocie wpłaconej kwoty przez Kupującego w formie przelewu na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego. Na życzenie Kupującego Sprzedający może podjąć próbę wykonania duplikatu zagubionego przez spedytora Towaru.

Zapytaj o kolekcji
Powrót do katalogu