Kwiat jabłoni

„Kwiat jabłoni” witraże do drzwi wejściowych.

Witraże do drzwi wejściowych  w prywatnym domu w Anglii.

Właśnie to jest przykład, kiedy klient zwrócił się z prośbą wykonania witraży w określonym budżecie. Były zaproponowane 3 warianty szkiców, z których został wybrany rysunek z kwiatami jabłoni. Szczegółem tego szkicu jest to, że centralna część witrażu jest wypełniona za pomocą bardzo kosztownych i drogich prac, natomiast boczne części i wykorzystanie dużych powierzchni szkła obok pozwoliły zmieścić się w wyznaczonych środkach finansowych.

Jeszcze ważny szczegół. Ponieważ to są witraże do drzwi, mają one być trwałe i odporne na mechaniczne obciążenia. W tym celu do konstrukcji witrażu zostały zamontowane  profile z mosiądzu.

W celu transportu witraży na miejsce były zrobione drewniane skrzynie.

Całkowita wartość projektu: 3 400 złotych (830 euro)

Miejsce ekspozycji: London, Wielka Brytania.

Data wykonania: sierpień 2016

Zapytaj o projekt

Zapytaj o kolekcji
Podziel się
Share
Powrót do katalogu