Kursy witrażowe

Tiffany, szkolenie i kursy

W tej chwili proponujemy podstawowe szkolenie  – kursy witrażowe – w technologii wykonania witraży metodą Tiffany.  Jest to kurs obejmujący w pełnym zakresie zapoznanie z technologią w celu samodzielnego wykonania wyrobów. Szkolenia odbywają się na indywidualnej podstawie.

Do wykonania jest 1 mały i 1 duży wyrób. Projekt jest wybrany przez uczestnika przy pomocy instruktora. W trakcie szkolenia wszystkie zasady oraz etapy powstawania wyrobów są wielokrotnie powtarzane do zdobycia pełnej wiedzy i minimalnej umiejentości w każdym z technologicznych kroków. Zajęcia odbywają się 3 dni po 7-8 godzin dziennie. Wszystkie prace, wykonane w trakcie szkolenia należą do Państwa.

Cena kursu podstawowego 800 zł.

Zawodowy kurs robienia witraży (lampy) trwa od 7 do 12 dni. Cenę ustala się indywidualne w zależności od wybranego do wykonania wyrobu.

Na zdjęciach:  szkolenie Pani Elżbiety N. ze Zgorzelca.

Tiffany, warsztaty witrażowe

Do wykonania na jednodniowych warsztatach jest proponowany mały witrażyk  – motyl, kwiat lub wg projektu Państwa. Czas trwania jest bardzo zależny od zdolności osoby i ilości elementów w projekcie.

Będziemy pracować z Państwem tak długo, jak będzie tego wymagać czas zakończenia wyrobu, ponieważ jest dla nas ważny PAŃSTWA NASTRÓJ ORAZ SATYSFAKCJA Z EFEKTU KOŃCOWEGO!

Średnia cena za jednodniowe warsztaty (7 godzin) wynosi 300 zł. Przykłady możliwych do wykonania w jeden dzień prac:

st czerw 3
motyli małe kolor

Zapytaj o kursach

Zapytaj o kolekcji
Powrót do katalogu