Dane firmy

Basole Sp. z o.o. ul.Krosnieńka 17C 65-625 Zielona Góra

Sąd Rejonowy Zielona Góra VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000300234

Kapitał Zakładowy 50 000,00 zł

NIP PL9291793090

Regon 080243588

Konto: 26 1240 6843 1111 0010 7102 2412   Bank Pekao S.A.

Zapytaj o kolekcji
Powrót do katalogu